Mi Side

Logg inn, målaravlesing

Byggjestraum

Skjema for bestilling

AMS

Info om Smart Straum

Eltilsyn

Info om kontroll, jordfeil

Installatør

Innlogging for installatør

Elhub Web Plugin 

Pålogging til Elhub, der finn du oversikt over målepunkt, måleverdiar og kontrakter. Link til pålogging.

Driftsmeldingar