Straumbrot Kvinnhovden - Løkjen

Straumbrot i område Kvinnhovden – Løkjen. Torsdag 07.03 ( Kl: 03:47)

Eit vogntog har køyrd av vegen, treft ein stolpe og drege med seg straumlinjer. Dette har førd til straumbrot for fleire hytter i området.

 Reparasjonsarbeidet er omfattande,  og ein kan ikkje forventa og få straumen attende før i løpet av Fredag 08.03.

Kart over berørte hytter:

Straumstans 0703_191.jpg

Ved spørsmål, ta konakt med vakta på tlf 56 55 33 33

Skogrydding langs høgspent linjer.

Kvam Kraftverk vil frå februar og utover foreta linjerydding langs følgande høgspent linjer:

 Norheimsund- Øystese med avgreiningar

Strandebarm – Nes med avgreiningar

 

Ryddinga vil verta utført som en del av vedlikehaldet. Dette er nødvendig for å ivareta leverings- og persontryggleiken og for å følge gjeldande forskriftskrav.

Skogryddinga vil medføre trafikk av køyretøy og personell i dette området. Dette gjelder også på private eigendommar.

 Eventuelle spørsmål vedrørande arbeidet kan rettes til Kvam Kraftverk Tlf 56553333

Straumstans for område Homlagarden-Fonnaland-Strandnes-Byrkjeland-Gimle

Grunna arbeid på høgspentnettet vert straumen for  området Homlagarden-Vågen utkopla i dag 19.12.18

Utkopling 1 : kl 0930-ca kl 10:00( Gjeld heile området.)

Utkopling 2: ca kl 1400-ca kl 15:00( Gjeld berre område Homlagarden-Strandnes-Sørheim-Byrkjeland)

Ytterligare info kontakt KK-Vakt tlf 56553333