Gravearbeid og stenging av Krokatveitvegen Tysd.24-27.09.19

Kvam Kraftverk held fram med grøftegravinga i Krokatveitvegen/Ytre Ålvik ,Tysdag 24.09.19  kl 0800

Vegen kan værte delvis stengt  mellom kl 0800-1400 i tidsrommet 24-27.09.19

For dei som er avhengig av transport forbi staden i tidsrommet, vert det anbefalt å parkere på nedsida av graveområdet.

Graveområde ligg mellom Krokatveitvegen 67-75

Ytterligare info kontakt KK v/Nils-Ove Kvittingen tlf :90591022

Gravearbeid i Krokatveitvegen i Ytre Ålvik

Kvam Kraftverk startar opp med grøftegraving i Krokatveitvegen/Ytre Ålvik Man 16.09.19 kl 0800

Vegen kan værte delvis stengt  mellom kl 0800-1400 i tidsrommet 16-20.09.19

For dei som er avhengig av transport forbi staden i tidsrommet, vert det anbefalt å parkere på nedsida av graveområdet.

Graveområde ligg mellom Krokatveitvegen 63-75

Ytterligare info kontakt KK v/Nils-Ove Kvittingen tlf :90591022

Redusert forsyningstryggleik for straum til Kvam

I perioden 26-30. august skal det utførast vedlikehald på 132 kV leidningen mellom Samnanger og Norheimsund. Kvam vil i denne perioden verta einsidig forsynt frå Bjølvo kraftverk i Ålvik. Dersom forsyninga fell ut, vil straumen vera borte inntil feilen er avklara og straumforsyninga gjenoppretta. Ein må forvente at dette kan ta inntil 2. timar.

 

Straumbrot Kvinnhovden - Løkjen

Straumbrot i område Kvinnhovden – Løkjen. Torsdag 07.03 ( Kl: 03:47)

Eit vogntog har køyrd av vegen, treft ein stolpe og drege med seg straumlinjer. Dette har førd til straumbrot for fleire hytter i området.

 Reparasjonsarbeidet er omfattande,  og ein kan ikkje forventa og få straumen attende før i løpet av Fredag 08.03.

Kart over berørte hytter:

Straumstans 0703_191.jpg

Ved spørsmål, ta konakt med vakta på tlf 56 55 33 33