Anleggsbidrag

Ved framføring av ny stikkledning, eller ved utviding/omlegging av denne, vert det normalt krevd anleggsbidrag av huseigar/utbyggjar. Storleiken på anleggsbidraget vert avgjort i kvart enkelt tilfelle på grunnlag av kostnaden med framføringa m.v.

Ta kontakt med vår driftsavdeling for nærare informasjon:

Nils Ove Kvittingen tlf. 56 55 33 38 eller epost: nils-ove.kvittingen@kvam-kraftverk.no
Alf Bjarne H. Steine tlf 56 55 33 12 eller epost: alf.bjarne.steine@kvam-kraftverk.no