Bedrift

Kvam Kraftverk har eit omfattande fibernett i bygdene Norheimsund, Øystese, Tørvikbygd og Strandebarm, samt grendene Steinsdalen og Vikøy. Om ønskjeleg kan vi hjelpa til med å setja bedrifter i kontakt med tenesteleverandør som kan levera breibandstenester i vårt fibernett.

I dag kan både det regionale breibandsselskapet BKK Marknad, dei nasjonale breibandsselskapa Broadnet (i samarbeid med Vest Systempartner i Norheimsund) og NextGenTel tilby breibandstenester gjennom Kvam Kraftverk sitt fibernett.

Dersom du lurer på om di bedrift kan få levert breibandstenester gjennom Kvam Kraftverk sitt fibernett, ta kontakt med fibernettavdelinga via vårt sentralbord på telefon 56 55 33 00 eller e-post fiber@kvam-kraftverk.no

Leverandørar som leverer tenester til bedrifter i Kvam Kraftverk sitt fibernett:

BKK

Telefon: 55 12 79 79
Weblink

Broadnet

Telefon: 07900 + 2
Weblink

NextGenTel

Telefon: 07978
Weblink