Kundeservice

Ved spørsmål om leveranse, ta kontakt med din leverandør av innhaldstenester

Privat:

NextGenTel

Telefon: 07979
www.nextgentel.no

BergenFiber

Telefon: 55 12 72 00

www.bergenfiber.no

Bedrift:

BKK

Telefon: 55 12 79 79
Weblink

Broadnet

Telefon: 07900 + 2
Weblink

NextGenTel

Telefon: 07978
Weblink

Ved spørsmål knytt til den fysiske framføringa av fiber kontakt Kvam Kraftverk på telefon 56 55 33 00 eller e-post fiber@kvam-kraftverk.no.