Dette kan du gjera sjølv:

Sjølv om alle kan kjøpa elektrisk materiell berekna på fast montasje i butiken, er det kun elektroinstallatør som har lov å installera faste installasjonar. Det er svært begrensa kva ein ufaglærd har lov å gjera med det elektriske anlegget. Følgjande kan du likevel gjera sjølv, dersom arbeidet vert gjordt på ein sikkerhetsmessig forsvarleg måte:

  • Montera og skifta varmeomnar dersom dei har leidning med støpsel.
  • Kopla til, eller skifta topolt (einfasa) støpsel på skøyteleidning til og med 25 A, med og utan jording.
  • Kopla til, eller skifta topolte skøytekontaktar, apparatkontaktar og montera leidningsbrytarar.
  • Kopla til eller reparera lampettar, bordlamper etc. med bevegelig leidning og montere leidningsbrytararar.
  • Kopla til og skifta lampar som heng i tak-krok eller liknande og er tilkopla med støpsel/stikkontakt. Det må vera strekkavlastning på sjølve leidningen slik at leidningane ikkje vert fysisk belasta. Dette gjeld ikkje i dei tilfelle lampane er å betrakta som ein del av den faste installasjonen, dvs. lampen er festa til underlag med skruer.