Forbruksavgift

Kvam Kraftverk AS har ansvar for å kreva inn forbruksavgift for elektrisk kraft på vegne av Toll og avgiftsdirektoratet.

Hus, hytter og bedrifter generelt betalar full avgift på 15,83 øre/kWh (eks mva)

Bedrifter med næringskode 10 - 33 betalar redusert avgift på 0,50 øre/kWh (eks mva)

Fritak for forbruksavgift gjeld mellom anna energi levert til veksthusnæringa.

Kundar som meiner dei har rett på redusert avgift eller fritak for avgifta, må dokumentera dette. Skjema som må fyllast ut finn ein her: