Kvam Kraftverk er netteigar

Vårt ansvar er å transportera straum rundt i straumnettet. Nettleiga skal dekkja utbygging, drift og vedlikehald av straumnettet samt kundeservicetenester.

Tilknytingsvilkår og nettleigeavtale finn du til høgre. Bestillingsskjema for nettleige finn du i menyen over.

Ynskjer du å kobla ein nytt anlegg til vårt straumnett, finn du meir informasjon om byggjestraum og annleggsbidrag i menyen over.

 

Avtalar