figur-far2.png

Bruksanvisning til den nye AMS målaren

Beskriving av målaren og funksjonaliteten i den.

Hovedutrullinga av AMS målarar er ferdig!

Hovedutrullinga av AMS målarar er ferdig, og omlag 7200 målarar er skifta i vårt nettområde.

Dei fleste av kundane våre har fått ny målar, men det gjenstår nokre kundar, der tidlegare tidspunkt for målarskifte ikkje har passa.

Dersom De er ein av desse kundane, ta kontakt på tlf. 56 55 33 00 for å avtala tidspunkt for skifte.

Det er no målarmontør frå Kvam Kraftverk AS som utfører dei siste målarskifta.

Uniformert med logo

Montør skal ha legitimasjon som viser kven han er.

Rask montering

Før du får besøk skal du enten ha fått eit brev, ein telefon, e-post eller SMS, som fortel at montøren er på veg.
Eit vanleg målarskifte tek mellom 15 og 30 minutt. 

Nyheiter

Halve Noreg har fått smart straummålar

Målinger bekrefter at det er svak stråling frå smarte målara