Ventetariff

Kundar som ikkje har inngått avtale med ein kraftleverandør, vil få kraft frå netteigar. Dette er vedteke av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hjå oss vert dette kalla ventetariff. Prisen for ventetariff er bestemt av NVE.

Ventetariff består av Nord Pool sin månadsmiddelpris i spotmarknaden + 5 øre/kWh i påslag (eks. mva). Dersom kraftavtale ikkje er oppretta etter 60 dagar vil påslaget auka til 10 øre/kWh eks. mva.